Спиди адресна форма
Спиди - Експресни куриерски услуги
* Държава
* Нас. място
No.
Блок
Вх.
Ет.
Ап.
Хар. обект
Уточнение
Състояние на променливите:
Държава - id:
Държава - name:
Държава - nameEn:
Държава - isoAlpha2:
Държава - isoAlpha3:
Държава - postCodeFormats:
Държава - requireState:
Държава - addressType:
Държава - currencyCode:
Държава - defaultOfficeId:
Държава - siteNomen:
Щат - id:
Щат - name:
Щат - nameEn:
Щат - stateAlpha:
Щат - countryId:
Населено място - id:
Населено място - countryId:
Населено място - type:
Населено място - name:
Населено място - municipality:
Населено място - region:
Населено място - postCode:
Населено място - addressNomenclature:
Населено място - x:
Населено място - y:
Населено място - servingDays:
Населено място - servingOfficeId:
Офис - id:
Офис - name:
Офис - siteId:
Офис - address - fullAddressString:
Офис - address - siteAddressString:
Офис - address - localAddressString:
Офис - workingTimeFrom:
Офис - workingTimeTo:
Офис - workingTimeHalfFrom:
Офис - workingTimeHalfTo:
Офис - workingTimeDayOffFrom:
Офис - workingTimeDayOffTo:
Офис - maxParcelDimensions - width:
Офис - maxParcelDimensions - depth:
Офис - maxParcelDimensions - height:
Офис - maxParcelWeight:
Офис - type:
Офис - nearbyOfficeId:
Офис - palletOffice:
Офис - cardPaymentAllowed:
Офис - cashPaymentAllowed:
Квартал/жк - id:
Квартал/жк - siteId:
Квартал/жк - type:
Квартал/жк - name:
Квартал/жк - actualId:
Улица - id:
Улица - siteId:
Улица - type:
Улица - name:
Улица - actualId:
Блок - siteId:
Блок - name:
Характерен обект - id:
Характерен обект - siteId:
Характерен обект - type:
Характерен обект - name:
Характерен обект - address:
Характерен обект - x:
Характерен обект - y: